ชัยรุ่งเรือง ไดนาโม แอร์  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล