โลตัส โก เฟรช (สาขา เวียงแหง)

#วัตถุดิบทำอาหาร #เนื้อสด #อาหารพร้อมทาน

7-11 (สาขา อำเภอเวียงแหง)

#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ

7-11 (สาขา บ้านเปียงหลวง(อ.เวียงแหง))

#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ

กาดแลงแสนไห

#กาดนัดวันอาทิตย์ #ตลาดนัดวันอาทิตย์

ตลาดสดเปียงหลวง

#ตลาดสด #ตลาดของกิน #ตลาดของใช้ทั่วไป

ฟาร์ม 9 คลังไก่สด (สาขาเวียงแหง)

#ไก่สด #ไข่ไก่สด #ปีกไก่กลางสด

กาดมั่วครัวฮอม องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง

#กาดนัดวันพฤหัส #ตลาดนัดวันพฤหัสบดี

ไก่ห้าดาว (อำเภอเวียงแหง)

#ไก่ห้าดาว #ไก่ย่างห้าดาว #ไก่ทอดห้าดาว

ไก่ห้าดาว (เปียงหลวง)

#ไก่ห้าดาว #ไก่ย่างห้าดาว #ไก่จ๊อ

7-11 (pttor เวียงแหง)

#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ

ตลาดเวียงแหง

#กาดเวียงแหง #ตลาดอำเภอเวียงแหง #ตลาดเช้า