อี้เหวินชานมไข่มุก (แม่ริมพลาซ่า)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

  เยลโลว์เฮาส์เบเกอรี่ชอป

#วัตถุดิบเบเกอรี่ #บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่