ทุ่งเปี่ยมสุข ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

#โครงการ #ศูนย์อาหาร #สวนน้ำ