#
กาดนัดกาดฝรั่ง [จันทร์ / พุธ]
#ตลาดนัด #กาดนัด #ขายของกลางคืน
#
ตลาดนัดขวัญเวียง [พุธ/ศุกร์/อาทิตย์]
#กาดนัด #ตลาดนัด #ตลาดนัดขวัญเวียง
#
ตลาดนัดประสงค์ฟาร์ม
#ตลาดนัด #กาดนัด #ตลาดเย็น
#
กาดนัดหนองตอง [อังคาร]
#ตลาดนัด #กาดนัด #ตลาดเย็น
#
กาดนัดผักหวาน
#ตลาดนัด #กาดนัด #ตลาดเย็น
#
บิ๊กซี หางดง 2 ตลาดนัด [เสาร์]
#ตลาดนัด #กาดนัด #ตลาดเย็น
#
ตลาดนัดเล็กกาดฝรั่ง [เสาร์-อาทิตย์]
#ตลาดนัดวันเสาร์ #ตลาดนัดหางดง #ตลาดนัดวันอาทิตย์