#
กาดแลง หน้าอำเภอไชยปราการ
#กาดเย็น #ตลาดนัดเย็น #ตลาดนัดทุกวัน
#
กาดไนท์ [พฤหัส]
#ตลาดนัด #กาดนัด #กาดเย็น