#
ตลาดนัดวันพุธ (บ้านไร่บวกบง)
#กาดนัด #กาดนัดวันพุธ #ตลาดนัด
#
กาดนัดสันติสุข [อาทิตย์]
#กาดนัดวันอาทิตย์ #กาดนัดดอยหล่อ #ตลาดนัดดอยหล่อ