ชาญชัยแมนชั่น

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เอ็น แอนด์ เอ็ม อพาร์ทเม้นท์

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักหญิง เมย์ อพาร์ทเม้นท์

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

เหมยลี่ อพาร์ทเม้นท์

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

แม่โจ้โฮม อพาร์ทเม้นท์

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

โตวันแมนชั่น

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านอรุโณภาส

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เบญจรัตน์ อพาร์ทเม้นท์

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ภัคนารีแมนชั่น

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เรือนชาญทองกร

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ไอ เรสซิเดนซ์@แม่โจ้

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เดอะมิราเคิล อพาร์ทเมนท์

#อพาร์ทเม้นท์รายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน