ร้านข้าวซอยป้าหอม

#ข้าวซอยไก่ #ข้าวซอยลูกชิ้นหมู #ข้าวซอยซี่โครงหมู

ข้าวซอยปรินส์ (แม่โจ้)

#ข้าวซอย #ข้าวซอยไก่ #ข้าวซอยเนื้อ

ร้านข้าวซอยป้าต๋า

#ข้าวซอยเนื้อ #ข้าวซอยไก่ #ข้าวซอยหมู