หมอสุรพงษ์การแพทย์

#กระดูก #ข้อ #สิวผ้า

คลินิกกระดูกข้อหมอวรากร

#กระดูก #ข้อ #ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

คลินิกหมอทศพร

#รักษาทั่วไป #ฝังเข็ม #โรคกระดูก

พิรุณคลินิกเวชกรรม

#กล้ามเนื้อ #กระดูก #ข้อ

ชมพูนุท คลินิกกายภาพบำบัด

#ปวดเอ็น #ปวดกล้ามเนื้อ #กายภาพบำบัด

คลินิกหมออธิพงศ์

#หมอกระดูก #กระดูกและข้อ #ปวดเข่า