ร่มฉัตรผ้าทอ [หมู่บ้านธนาพรเลคโฮม ]

#ผ้าตีนจก #ชุดพื้นเมือง #ผ้าฝ้าย