อีดีซีโอ EDCO

#ทำหุ่นยนต์ #หุ่นยนต์ #โรบอท

  ปั๊มหยอดเหรียญ Robot pump 91 95

#น้ำมัน91 #น้ำมัน95 #ปั๊มหยอดเหรียญ

ปั๊มหยอดเหรียญ Robot

#น้ำมัน91 #น้ำมัน95 #ปั๊มหยอดเหรียญ

สไมค์ โรโบทิส โฮสเทล

#ห้องพักรายวัน #ที่พักรายวัน #ห้องพักรวมรายวัน