บาร์บีคิว พลาซ่า (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

#เบคอน #หมูสไลต์ #เยอรมันเบคอน

บาบีคิว พลาซ่า (แอร์พอร์ตพลาซ่า)

#เบคอน #หมูสไลต์ #เยอรมันเบคอน