ศูนย์บริการวีโว่เชียงใหม่(เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 3)

#วีวีคอมมูเคชั่น #วีโว่ #ศูนย์บริการวีโว่

วีโว่ ช้อป (บิ๊กซีดอนจั่น)

#วีโว่ #vivo #โทรศัพท์

วีโว่ ช้อป ( สยาม ทีวี)

#วีโว่ #vivo #โทรศัพท์