ต.เนื้อย่าง โคขุนรสเด็ด (แม่เหียะ) ศูนย์กระจายสินค้า

#เนื้อย่าง #โคขุน #เนื้อย่างโคขุนเสียบไม้

ต.เนื้อย่าง โคขุนรสเด็ด (สันติธรรม) ศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่

#เนื้อย่าง #โคขุน #เนื้อย่างโคขุนเสียบไม้