ต๋องเต็มโต๊ะ (ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 17)

#ออเดิร์ฟเมือง #หมูสามชั้นทอดน้ำปลา #ลาบหมูคั่ว

ต๋องเต็มโต๊ะ (ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 13)

#ออเดิร์ฟเมือง #หมูสามชั้นทอดน้ำปลา #ลาบหมูคั่ว