เดอะเดนทิส (สาขาหน้า มช.)

#ทำฟัน #จัดฟัน #เอกซเรย์ฟ้น

เดอะเดนทิสแอทแม่ริม (สาขาแม่ริม)

#ทำฟัน #จัดฟัน #เอกซเรย์ฟ้น