เสพย์(ติด)ชา (หลัง มช.)
เสพย์(ติด)ชา (หลัง มช.)
#ชาเขียวเย็น #ชาเย็น #กาแฟเย็น
เสพย์(ติด)ชา (สาขาเจ็ดยอดพลาซ่า)
เสพย์(ติด)ชา (สาขาเจ็ดยอดพลาซ่า)
#ชารสเข้มข้น #โกโก้ #ชาเขียว