เสพย์(ติด)ชา (หลัง มช.)

#ชาเขียวเย็น #ชาเย็น #กาแฟเย็น

เสพย์(ติด)ชา (สาขาเจ็ดยอดพลาซ่า)

#ชารสเข้มข้น #โกโก้ #ชาเขียว