สตาร์ อเวนิว 2 (อาเขต)

#คอมูนิตี้มอลล์ #ไลฟ์สไตล์มอลล์ #อาคารพาณิชย์

สตาร์ เอวีนิว 3 วีวา เทอเรส

#คอมูนิตี้มอลล์ #ไลฟ์สไตล์มอลล์ #อาคารพาณิชย์

สตาร์ อเวนิว 5

#คอมูนิตี้มอลล์ #ไลฟ์สไตล์มอลล์ #อาคารพาณิชย์

สตาร์ เอวีนิว 1

#คอมูนิตี้มอลล์ #ไลฟ์สไตล์มอลล์ #อาคารพาณิชย์