ศรีทะวงศ์ ทัวร์ (อาคาร อาเขต 2)
ศรีทะวงศ์ ทัวร์ (อาคาร อาเขต 2)
#เชียงใหม่-กรุงเทพ #กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ
ศรีทะวงศ์ ทัวร์ (อาคาร อาเขต 3)
ศรีทะวงศ์ ทัวร์ (อาคาร อาเขต 3)
#เชียงใหม่-กรุงเทพ #กรุงเทพ #ไปกรุงเทพ