ซุปยัมมี่ (เจ็ดยอด) หม่าล่าจุ่ม

#ซุปหม่าล่า #หม้อไฟหม่าล่า #ม่าล่าจุ่ม

ซุปยัมมี่ (ช่างเคี่ยน) หม่าล่าจุ่ม

#ซุปหม่าล่า #หม้อไฟหม่าล่า #ม่าล่าจุ่ม

ซุปยัมมี่ (สันติธรรม) หม่าล่าจุ่ม

#ซุปหม่าล่า #หม้อไฟหม่าล่า #ม่าล่าจุ่ม

ซุปยัมมี่ (รวมโชค) หม่าล่าจุ่ม

#ซุปหม่าล่า #หม้อไฟหม่าล่า #ม่าล่าจุ่ม

ซุปยัมมี่ (สาขา เชียงใหม่ 89) หม่าล่าจุ่ม

#ซุปหม่าล่า #หม้อไฟหม่าล่า #ม่าล่าจุ่ม