ชาบู เฮ้าส์ 99 @เจริญเมือง

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม #ชาบูบุฟเฟ่ต์

ชาบู เฮ้าส์ 99 @สาขาราชภัฏ

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม #ชาบูบุฟเฟ่ต์

ชาบู เฮ้าส์ 99 @กาดหลวง

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม #ชาบูบุฟเฟ่ต์

ชาบู เฮ้าส์ 99 @สารภี-ยางเนิ้ง

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม #ชาบูบุฟเฟ่ต์

ชาบู เฮ้าส์ 99 @กาดสามแยก สันทราย

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม #ชาบูบุฟเฟ่ต์