ทะเลถังแตก by กึดบ่าออก (กาดมณี)

#ทะเลเผา #ซีฟู๊ด #กุ้งเผา

ทะเลถังแตก by กึดบ่าออก (หลังม.ช.)

#ทะเลเผา #ซีฟู๊ด #กุ้งเผา