โฟโต้แมกซ์ 12

#ถ่ายภาพ #อัดภาพ #ล้างรูป

โฟโต้แมกซ์ 5

#อัดรูป #ถ่ายรูป #อัดรูปฟิลม์สไลด์

ร้านโฟโต้แม๊กซ์ 15

#ถ่ายรูปวีซ่า #ภาพสี #อัดรูป

  โฟโต้แม๊กซ์ 10

#อัดรูป #ถ่ายรูป #อัดรูปฟิลม์สไลด์