เปปป้า (สาขาหน้าปริ้นซ์)
เปปป้า (สาขาหน้าปริ้นซ์)
#ชานมไข่มุกชีส #ชานมไข่มุกชีสฝอยทอง #อาหารไทยชาววัง
เป้ปป้า (ทิพยเนตร)
  เป้ปป้า (ทิพยเนตร)
#ชานมไข่มุกชีส #ชานมไข่มุกชีสฝอยทอง #อาหารไทยชาววัง