นิดหน่อยไอที (ปราชญ์ธรรมไอที)

#ขายฝาก #เปลี่ยนแบต #โน๊ตบุ๊ค

นิดหน่อยไอที (สาขาประตูเชียงใหม่)

#ขายฝาก #เปลี่ยนแบต #โน๊ตบุ๊ค

ปราชญ์ธรรมไอที กาดก้อม

#ขายฝาก #เปลี่ยนแบต #โน๊ตบุ๊ค