มงชูชู (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

#ชามุก #ชานมไข่มุก #ชาไข่มุก

มงชูชู x Artisan (สวนดอก)

#ชามุก #ชานมไข่มุก #ชาไข่มุก

มงชูชู (แอร์พอร์ต พลาซ่า)

#ชามุก #ชานมไข่มุก #ชาไข่มุก

มงชูชู (เมญ่า)

#ชามุก #ชานมไข่มุก #ชาไข่มุก

มงชูชู (มีโชค)

#ชามุก #ชานมไข่มุก #ชาไข่มุก

มงชูชู (ท็อปกาดทวีโชค)

#ชามุก #ชานมไข่มุก #ชาไข่มุก

มงชูชู (เจริญเมือง)

#ชามุก #ชานมไข่มุก #ชาไข่มุก