คิริน กิล 2 (สาขารวมโชค)

#เนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น #เนื้อย่างคารุบิ

คิริน กิล 1 (สาขาแม่เหียะ)

#เนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่น #เนื้อย่างคารุบิ