ขนมแม่ (ม.แม่โจ้)

#สาคู​อัญชัน​มะพร้าว​อ่อน​ #ครองแครง​มะพร้าวอ่อน #ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ขนมแม่ (หลังมอ)

#สาคู​อัญชัน​มะพร้าว​อ่อน​ #ครองแครง​มะพร้าวอ่อน #ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ขนมแม่ (สี่แยกรวมโชค)

#สาคู​อัญชัน​มะพร้าว​อ่อน​ #ครองแครง​มะพร้าวอ่อน #ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ขนมแม่ (บางจาก มหิดล)

#สาคู​อัญชัน​มะพร้าว​อ่อน​ #ครองแครง​มะพร้าวอ่อน #ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ขนมแม่ (สันติธรรม)

#สาคู​อัญชัน​มะพร้าว​อ่อน​ #ครองแครง​มะพร้าวอ่อน #ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ขนมแม่ (นิมมาน)

#สาคู​อัญชัน​มะพร้าว​อ่อน​ #ครองแครง​มะพร้าวอ่อน #ข้าวเหนียวเปียกลำไย