เคเอฟซี KFC (ปตท.แม่แตง)

#โคนวนิลา #เฟร้นฟราย #ไก่ทอด

เคเอฟซี KFC Drive Thru(มีโชค)

#ชุดสุดคุ้ม #โคนวนิลา #เฟร้นฟราย

เคเอฟซี KFC (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC Drive-Thru (ตลาดเจริญจริญ) 24 ชั่วโมง

#ไก่ทอด #ไดร์ฟทรู #เคเอฟซี

เคเอฟซี KFC (สาขาเมญ่า)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (ปตท.แม่ริม)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (ไอคอน พาร์ค) 24 ชั่วโมง

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (บิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น )

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (แอร์พอร์ตพลาซ่า)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC Drive Thru(โครงการ เคพาร์ค)

#ไก่ทอด #ไดร์ฟทรู #เคเอฟซี

เคเอฟซี KFC (สาขาโลตัสคำเที่ยง)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (โลตัสฝาง)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (ปตท.ท่ารั้ว)

#โคนวนิลา #เฟร้นฟราย #ไก่ทอด

เคเอฟซี KFC Drive-Thru (ราชพฤกษ์)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (โลตัสจอมทอง)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC(กาดฝรั่ง)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC @แอดเคิร์ฟ

#ไก่ทอด #เบอร์เกอร์ #ไอติม

เคเอฟซี KFC (ปตท.สารภี)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC Drive-Thru (โครงการ กรีนพาร์ค)

#โคนวนิลา #เฟร้นฟราย #ไก่ทอด

เคเอฟซี KFC (บิ๊กซีหางดง)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (โลตัส หางดง)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (โลตั รวมโชค)

#ชุดสุดคุ้ม #โคนวนิลา #เฟร้นฟราย

เคเอฟซี KFC (สาขากาดแม่โจ้)

#โคนวนิลา #เฟร้นฟราย #ไก่ทอด

เคเอฟซี KFC Drive-Thru (ปตท.สาขาเชียงใหม่)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (พันธ์ทิพย์พลาซ่า)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (บิ๊กซีหางดง 2)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC (นิมมานเหมินทร์)

#โคนวนิลา #เฟร้นฟราย #ไก่ทอด

  เคเอฟซี KFC (กาดสวนแก้ว)

#ชุดสุดคุ้ม #โคนวนิลา #เฟร้นฟราย

  เคเอฟซี KFC (พรอมเมนาดา)

#ข้าวไก่ทอด #ไก่ทอด #เบอร์เกอร์

เคเอฟซี KFC Drive-Thru (ปตท.สันคือ)

#โคนวนิลา #เฟร้นฟราย #ไก่ทอด