จูล่งหมูกระทะ(สันกำแพง)

#บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ #หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ #ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์

จูล่งหมูกระทะ(หลัง รร.ปริ้นส์)

#บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ #หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ #ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์