ฮัทมาม่า ปากระเบิด (เจ็ดยอด)

#มาม่าปากระเบิด #มาม่าต้มยำกุ้งนำ้ข้น #มาม่าน้ำข้นต้มยำ

ฮัทมาม่า ปากระเบิด (โลตัสคำเที่ยง)

#มาม่าปากระเบิด #มาม่าต้มยำกุ้งนำ้ข้น #มาม่าน้ำข้นต้มยำ

ฮัทมาม่า ปากระเบิด (พระสิงห์)

#มาม่าปากระเบิด #มาม่าต้มยำกุ้งนำ้ข้น #มาม่าน้ำข้นต้มยำ

  ฮัทมาม่า ปากระเบิด (สันติธรรม)

#มาม่าปากระเบิด #มาม่าต้มยำกุ้งนำ้ข้น #มาม่าน้ำข้นต้มยำ