เก็ตตะวา นวดไทย (ริมปิงนวรัฐ)

#นวดไทย #นวดตัว #นวดเท้า

เก็ตตะวา นวดไทย (พระสิงห์)

#นวดฝ่าเท้านวดประคบนวดน้ำมัน #นวดไทย #นวดตัว

เก็ตตะวา นวดไทย (เจริญเมือง)

#นวดไทย #นวดตัว #นวดเท้า