ฟาสซิโน (ศูนย์ยาเชียงใหม่)

#อาหารเสริม #เวชภัณฑ์ #เวชสำอางค์

ฟาสซิโน (สาขาสวนดอก)

#อาหารเสริม #เวชภัณฑ์ #เวชสำอางค์

ฟาสซิโน (ถนนสุเทพ)

#อาหารเสริม #เวชภัณฑ์ #เวชสำอางค์

ฟาสซิโน (สาขา ตลาดหางดง)

#อาหารเสริม #เวชภัณฑ์ #เวชสำอางค์

ฟาสซิโน (สาขา ปตท. หนองหอย)

#อาหารเสริม #เวชภัณฑ์ #เวชสำอางค์

ฟาสซิโน (สาขากรีนพาร์ค เชียงใหม่)

#อาหารเสริม #เวชภัณฑ์ #เวชสำอางค์