เชสเตอร์กริลล์ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

#ไก่ย่าง #ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ #ข้าวไก่คาราเกะ

เชสเตอร์กริลล์ (เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า)

#ไก่ย่าง #ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ #ข้าวไก่คาราเกะ

เชสเตอร์กริลล์ Chester's Grill (เมญ่า)

#ไก่ย่าง #ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ #ข้าวไก่คาราเกะ

  เชสเตอร์กริลล์ ช็อป (บิ๊กซีเอ็กซ์ต้า)

#ไก่ย่าง #ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ #ข้าวไก่คาราเกะ

  เชสเตอร์กิล (กาดสวนแก้ว)

#ไก่ย่าง #ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ #ข้าวไก่คาราเกะ