หมูกระทะช้างเผือก (สาขาแรกช้างเผือก)

#บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ #หมูกระทะบุฟเฟ่ต์

หมูกระทะช้างเผือก(สาขา 2 ช้างคลาน)

#บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ #หมูกระทะบุฟเฟ่ต์

หมูกระทะช้างเผือก (สาขา3 สันทราย)

#บุฟเฟต์หมูกระทะ #หมูกระทะบุฟเฟต์

หมูกระทะช้างเผือก (สาขา 4 เจ็ดยอด)

#บุฟเฟต์หมูกระทะ #หมูกระทะบุฟเฟต์