ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (โพธาราม)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เชียงใหม่-หางดง)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ประตูเชียงใหม่)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (สันติธรรม เจ้าเก่า)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หนองหอย)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ศรีปิงเมือง)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ตลาดต้นพยอม)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เลียบคันคลอง)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หน้าราชภัฏ)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (สุริยวงศ์-กาดก้อม)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หน้าโลตัส กาดขะจาว)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

  ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ม.พายัพ)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ต้นขาม)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เวสาลี)

#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง