ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (โพธาราม)
  ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (โพธาราม)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ประตูเชียงใหม่)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ประตูเชียงใหม่)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เชียงใหม่-หางดง)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เชียงใหม่-หางดง)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (สันติธรรม เจ้าเก่า)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (สันติธรรม เจ้าเก่า)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หนองหอย)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หนองหอย)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ศรีปิงเมือง)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ศรีปิงเมือง)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ช่างเคี่ยน-เจ็ดยอด)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หน้าราชภัฏ)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หน้าราชภัฏ)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เลียบคันคลอง)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เลียบคันคลอง)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ตลาดต้นพยอม)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ตลาดต้นพยอม)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (สุริยวงศ์-กาดก้อม)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (สุริยวงศ์-กาดก้อม)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หน้าโลตัส กาดขะจาว)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (หน้าโลตัส กาดขะจาว)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ม.พายัพ)
  ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ม.พายัพ)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เวสาลี)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เวสาลี)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ต้นขาม)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (ต้นขาม)
#บะหมี่เกี๊ยว #เย็นตาโฟ #ข้าวหมูแดง