ชาตรามือ (เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ชั้น 1)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือ (มีโชค)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือ (กาดหลวง)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือ (เมญ่า)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือ (ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือ (หน้าโรงพยาบาลมหาราช(สวนดอก)เชียงใหม่)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือ (เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ชั้น G)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือ (เจดีย์หลวง)

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย

ชาตรามือไดร์ฟทรู รวมโชค เชียงใหม่

#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย