ชาตรามือ (เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ชั้น 1)
ชาตรามือ (เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ชั้น 1)
#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย
ชาตรามือ (มีโชค)
ชาตรามือ (มีโชค)
#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย
ชาตรามือ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
ชาตรามือ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย
ชาตรามือ  (กาดหลวง)
ชาตรามือ (กาดหลวง)
#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย
ชาตรามือ (เมญ่า)
ชาตรามือ (เมญ่า)
#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย
ชาตรามือ  (ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ชาตรามือ (ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย
ชาตรามือ (เจดีย์หลวง)
ชาตรามือ (เจดีย์หลวง)
#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย
ชาตรามือ (เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ชั้น G)
ชาตรามือ (เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ชั้น G)
#ซอฟต์เสิร์ฟชาไทย #ชานมกุหลาบ #ชานมไทย