ชาพะยอม (ศูนย์แฟรนไชส์ชาพะยอม )

#ชาพยอม #ศูนย์แฟรนไชส์ชาพะยอม

ชาพะยอม@ตลาดต้นพะยอม

#ไข่กระทะ #ขนมปังเวียดนาม #ก๋วยจั๊บญวน

  ชาพะยอม (สุขเกษม)

#ชาพะยอม #ชา #ชาเขียว

  ชาพะยอม (กาดสวนแก้ว)

#ชาพะยอม #ชา #ชาเขียว