ชา ชา ชาบู (สาขารวมโชค)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู

ชา ชา ชาบู (สาขา ปตท.แม่เหียะ )

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู

ชา ชา ชาบู (สาขาสารภี)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู