สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารจอดรถ S1)

#สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)

#สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประตูวิศวะ)

#สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่