กะเพรากระด้ง บ้านฉัน (สาขาริมปิง)

#กระเพราหมูกรอบ #กระเพราเนื้อ #ผัดพริกแกง

กะเพรากระด้ง บ้านฉัน (สาขาหางดง)

#กระเพราหมูกรอบ #กระเพราเนื้อ #ผัดพริกแกง

กะเพรากระด้ง บ้านฉัน (สาขาสวนดอก)

#ข้าวผัดกระเพรา #ข้าวผัด #ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่