อันยองกริล (สาขาสถานีรถไฟ) 안녕 그릴

#บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี #บุฟเฟ่ต์เกาหลีปิ้งย่าง

อันยองกริล (โครงการ ภานนสตรีท) 안녕 그릴

#บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี #ปิ้งย่างเกาหลีบุฟเฟ่ต์