อ. เจริญทรัพย์ (สาขา กาดเมืองใหม่)

#หมูสด #ไก่สด #หมูปิ้งนมสด

อ.เจริญทรัพย์ (สาขา แม่แตง)

#หมูสด #ไก่สด #หมูปิ้งนมสด

อ.เจริญทรัพย์ (สาขา ดอยสะเก็ด)

#หมูสด #ไก่สด #หมูปิ้งนมสด

อ.เจริญทรัพย์ (สาขา แม่โจ้)

#หมูสด #ไก่สด #หมูปิ้งนมสด

อ.เจริญทรัพย์ (สาขา แม่คือ)

#หมูสด #ไก่สด #หมูปิ้งนมสด