โรงพยาบาลสัตว์เพื่อพูน

#โรงพยาบาลสัตว์เล็ก #ผ่าตัด #เปิด24ชั่วโมง

คลินิกกระดูกข้อหมอวรากร

#กระดูก #ข้อ #ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

บำรุงราษฎร์ สัตวแพทย์

#รักษาสัตว์ #แมว #สุนัข