ห้องตรวจเบอร์ 3 (สูตินรีเวชกรรม)
 • ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-935-741
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
 • http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/gyn3.htm...
 • #สูตินรีเวชกรรม #ตรวจครรภ์ #ตรวจอัลตราซาวด์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7892892, 98.9750263   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม (ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ )

  วัน ตรวจเวลา
  จันทร์ คลินิกตรวจโรคทางนรีเวช 8:00-16:0008:00 - 16:00
  อังคาร
  - คลินิกตรวจโรคทางนรีเวช (8:00-16:00)
  - คลินิกตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคป (8:00-12:00)
  - คลินิกตรวจโรคมะเร็งทางระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (13:00-16:00)
  08:00 - 16:00
  พุธ
  คลินิกตรวจโรคทางนรีเวช
  08:00 - 16:00
  พฤหัสบดี- คลินิกทางนรีเวชกรรม (8.00:16.00)
  - คลินิกหลังผ่าตัดผ่านกล้อง(8:00-12:00)(ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ4 ของเดือน)
  -คลินิกตรวจโรคมะเร็งทางระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี(13:00-16:00)
  08:00 - 16:00
  ศุกร์
  คลินิกตรวจโรคทางนรีเวช
  08:00 - 16:00
  REF : อ้างอิง : แผ่นพับ แนะนำวันตรวจโรค รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , http://hic.med.cmu.ac.th
  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า
  หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง เมื่อท่านมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

กิจกรรม