ซาเชี่ยนเชียวชือ บะหมี่เกี๊ยว ฮกเกี้ยน  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม