ชุมชนชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว
  • 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 2 มีนาคม 2566
  • หอกลางเวียง หอพื้นถิ่นล้านนา หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7902490, 98.9868709
  • นำทางโดย Google map

Chumchon Chumjai : Chiang Mai Art Craft & Food Fes

ชุมชนชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 

(หอกลางเวียง หอพื้นถิ่นล้านนา หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์)

ที่มา Chumchon ChumJai | Chiang Mai | Facebook

https://www.facebook.com...

กิจกรรมในเชียงใหม่