งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว
  • 1 ธันวาคม 2565 - 10 ธันวาคม 2565
  • ฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย BCG Model
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7636761, 98.9307913
  • นำทางโดย Google map

งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10

  • วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 
  •  09.00 - 21.00 น.
  • ณ ศูนวิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

https://www.facebook.com...

กิจกรรมในเชียงใหม่