สงครามเย็น : ปริศนาลวงพราง

  • 12 มีนาคม 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2566
  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7573370, 99.0934512
  • นำทางโดย Google map

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ขอฝากประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านร่วมชม สงครามเย็น: ปริศนาลวงพราง (Cold War: the mysterious) นิทรรศการรวมผลงานแสดงเดี่ยวขนาดใหญ่ครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ของทัศนัย เศรษฐเสรี ศิลปินร่วมสมัย อาจารย์ศิลปะ และนักต่อสู้ด้านประชาธิปไตยและสิทธิพลเมือง

นิทรรศการครั้งนี้ จัดแสดงผลงานคัดสรรกว่า 60 ชิ้น ทั้งในรูปแบบงานจิตรกรรมหลากเทคนิค ประติมากรรมและ วิดีโอบทสัมภาษณ์ที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจกระบวนการและปฏิบัติการทางศิลปะของศิลปินมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลงานชิ้นสำคัญที่สร้างขึ้นใหม่โดยเฉพาะเพื่อจัดแสดงอย่างถาวรและเป็นส่วนหนึ่งในชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ฯ

นิทรรศการโดย ทัศนัย เศรษฐเสรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.30 - 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียดเพิ่มเติมMAIIAM Contemporary Art Museum

https://www.thailandexhibition...

กิจกรรมเดือนมกราคม 2566